SÅ ER PROGRAMMET TIL BIOKONFERENCEN DEN 16.-17 NOVEMBER 2023 PÅ PLADS

LINK til Program

LINK til Folder med teaser

LINK til Materialer

LINK til Evaluering som deltager

(Evaluering af biokonferencen 2023 for workshopholder LINK)

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

FaDB kurser har arbejdet sig ind på et opdateret kursusprogram for efteråret 2023 og foråret 2024

Kursusudvalget holdte møde den 16.-17. maj 2023 i Silkeborg og kan nu præsentere kursusprogrammet for næste skoleår. Der vil naturligvis kunne komme tilføjelser hvis nye kurser skulle blive aktuelle. Hold dig opdateret på biofag.dk

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

IPBES i Danmark har lige nu et tilbud til de naturinteresserede gymnasieelever i din klasse.

IPBES i Danmark har lige nu et tilbud til de naturinteresserede gymnasieelever i din klasse. Som en del af IPBES i Danmarks projekt om biodiversitetskrisen, som har dannet grobund for vores undervisningsmateriale om biodiversitetskrisen (se mere på vores hjemmeside: Undervisningsmateriale – IPBES Undervisning), tilbyder vi nemlig en mindre gruppe gymnasielever gratis deltagelse i Naturmødet i Hirtshals fra 11.-13. maj. Vi kører fra København i minibus til Hirtshals og overnatter i et sommerhus tæt ved Naturmødet. Der vil være masser af tid til at følge med i de mange debatter og tilbud på Naturmødet. Information om de forskellige aktiviteter, kan findes i det netop offentliggjorte program. På Scenen Roots vil man, efter miljøministerens åbningstale, blandt andet kunne opleve debat om hvordan unge engageres mere i naturen, deltage i natur-quizzer, møde Alexander Holm fra podcastserien ”Den Dyriske Time” og meget andet. Eleverne vil desuden have rig mulighed for at hygge sig på egen hånd. Vi tager også på en særskilt tur til et nærliggende nordjysk naturområde med en af forfatterne til undervisningsmaterialet, Lars Dinesen, som guide. Alle elevernes udgifter til turen dækkes af IPBES i Danmark via en bevilling fra Aage V. Jensen Naturfond. Flere informationer om tilbuddet kan ses på vores hjemmeside: Tilbud til landets gymnasieelever: Kom med til Naturmødet 2023 – IPBES i DANMARK. Sidste år have vi fornøjelsen af at have selskab af seks tilfredse elever fra Gladsaxe Gymnasium, der bl.a. blev interviewet til lokalradioen og havde en artikel i den lokale avis efter hjemkomsten. Hvis tilbuddet kunne være spændende for nogle af eleverne i din klasse, må du meget gerne prikke til dem og bede dem kontakte mig hurtigst muligt på mail: michella.molin@sund.ku.dk

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Novo Nordisk Fondens stipendier

Novo Nordisk Fonden nu igen udbyder op til 10 stipendier til at tage en master i science-undervisning ved Københavns Universitet. Vi vil gerne sikre at alle interesserede gymnasielærere er opmærksomme på denne mulighed for at søge økonomisk støtte til videreuddannelse inden for undervisning i de naturvidenskabelige fag. Institut for Naturfagenes Didaktik holder online informationsmøder den 6. og 21. februar 2023, hvor der også informeres om stipendierne.

Stipendierne skal søges af leder/rektor, og fristen er 1. marts 2023, hvilket er to måneder før Københavns Universitets frist til optag på uddannelsen den 1. maj 2023.

Jeg har vedlagt en kort nyhed, og I kan også læse mere på disse links:

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

SÅ ER PROGRAMMET TIL BIOKONFERENCEN DEN 17.-18 NOVEMBER 2022 PÅ PLADS

I kan se program her

LINK til program

LINK til Folder med teaser

Tilmelding kan findes her

LINK til tilmelding

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Ny bestillingsformular til Bioneer

Kære alleDa Bente fra Bioneer er gået på pension, skal I nu bestille bakterier fra Bioneer på en ny måde. Jeg har lavet en “side” på Biofag.dk hvor I kan finde bestillingslisten, samt den nye mailadresse I skal sende jeres bestilling til.

Bestilling af bakterier fra Bioneer

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Besøg på KU

Kære gymnasielærer

Kunne du tænke dig at være med til at sætte retningen for hvordan Københavns Universitets tilbud til gymnasieskolen skal se ud? Så har vi brug for dit input.

Københavns Universitet vil gerne styrke sit forhold til gymnasieskolen ved bl.a. at udvikle nye tilbud til elever og lærere til brug i undervisningen på gymnasiet, og vi vil derfor gerne invitere en eller to lærere fra hvert fag til at deltage i et online møde, hvor vi vil diskutere tilbud, indhold mm.

Al den input vi får til møderne, bruger vi til at udvikle to-tre pilotprojekter, som vi derefter vil afprøve i gymnasieskolen.

Forberedelse til møde

Inden vi mødes online modtager du nogle spørgsmål vedr. din praksis og ønsker, som vi vil bede dig om at tænke over. De danner udgangspunkt for snakken til mødet.

Tilmelding til online møde

Har du lyst til at være med så meld dig til: Rikke Bøyesen (rb@adm.ku.dk),

og angiv:

  • om du vil deltage i online møde den 8.6. kl. 14 – 15.30 eller 14.6. kl. 14.00-15.30
  • dit navn
  • din e-mail adresse
  • fag, du underviser i
  • skole du underviser på.

Deadline for tilmelding er 20. maj.

Derefter får du en invitation med link til Zoom samt et par spørgsmål, som du skal overveje inden mødet.

De bedste hilsner

Rikke Bøyesen, projektleder, brobygning.

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

De to sommersæt kommer på Prøvebanken kort tid efter prøvedatoen 😊

Kære alle

Flere har kontaktet mig for at høre om jeg vidste noget om der blev offentliggjort skriftlig eksamensopgaver i år.Jeg har netop fået svar fra Ole Fristed Kunnerup (fagkonsulent), der som altid svarer lynene hurtigt når det er muligt 😀

De to sommersæt kommer på Prøvebanken kort tid efter prøvedatoen 😊

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

FaDB er med i to nye projekter støttet af Novo Nordisk fonden. ”DNA på FORKANT” og ”Biodiversitet – fra topforskning til undervisningspraksis”

DNA på FORKANT søger deltagere
Foreningen af Danske Biologer (FaDB) går sammen med det populære citizen science- og undervisningsprojekt DNA & liv fra Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet, om at etablere lokale satellitter af museets undervisningslaboratorie to steder i landet. Det sker i det nystartede, treårige projekt DNA på FORKANT, som netop har modtaget en bevilling fra Novo Nordisk Fonden. Projektet søger lige nu deltagere, der har interesse i at huse et laboratorie og i at blive kommende brugere af det.
DNA på FORKANT indretter satellitlaboratorier på to gymnasier, som skal fungere som center for de omkringliggende uddannelsesinstitutioner, der kan benytte faciliteterne til at arbejde med eDNA og realtime-PCR til undersøgelse af biodiversitet i vand. Det betyder, at langt flere af landets gymnasieelever får mulighed for at blive involveret i den forskning, som finder sted på museet og universitetet. DNA på FORKANT rækker ud til skoler, der geografisk ligger i kanten af landet og projektet vil udføre fremtidens forskning med nutidens gymnasieelever.
En del af et forskningsprojekt
I DNA på FORKANT vil gymnasierne i høj grad få ejerskab over flere elementer i forskningsprocessen, da de inddrages i både udvælgelsen af arter og lokaliteter for analyserne. Projektet udvikler, afprøver og tilpasser en version af det nuværende DNA & liv-forløb, som lærere omkring de to satellitlaboratorier selv kan afvikle med deres elever. Materialer, understøttende information og opkvalificerende kurser skal klæde lærerne på til selv at gennemføre forløbet med deres klasse. Derudover bliver der mulighed for at deltage i feltarbejde og analyse af data og resultater gennem en online database.
”eDNA-metoden er en fantastisk måde at gøre naturovervågning tilgængelig for befolkningen og få langt flere involverede i at holde øje med biodiversiteten og naturens tilstand lokalt,” siger vicemuseumschef og leder for citizen science, Anders P. Tøttrup, ”Med elever og læreres hjælp kan vi undersøge udbredelsen af vidt forskellige emner som toksiske alger, invasive krebse- eller fiskearter, havpattedyr og sygdomsfremkaldende mikroorganismer.”
DNA på FORKANT vil invitere elever og lærere til at arbejde med arter, lokaliteter og forskningsspørgsmål, som har interesse for museets og KUs forskere. Resultaterne skal give ny information om de enkelte arter, samspillet imellem dem, og sammenhængene med klimaforandringer, næringsudledning, fiskeri og andre menneskelige påvirkninger. Over de næste tre år vil mere end 8.000 elever blive involveret i prøveindsamling, laboratoriearbejde og dataanalyse.
Vi er i bestyrelsen i FaDB meget forventningsfulde til det nye projekt:
“Det er fedt, endelig at få ansøgningen igennem og invitere alle foreningens medlemmer med i projektet. Gymnasierne får mulighed for at deltage i undervisningsudvikling, blive en del af en forskningsproces og arbejde på tværs af landet med indsamling og analyse af miljøDNA-prøver. Som forening ser vi en stor synergi i, at målrette lærerkurser, der klæder underviserne på, til at arbejde med real time PCR-analyser samtidig med at vi inden for projektet kan nå ud til endnu flere skoler, lærere og elever,” udtaler bestyrelsen af FaDB.
Kom med i projektet
En af projektets første opgaver er at finde lokaliteter til etablering af to satellitlaboratorier. Disse laboratorier bliver, sammen med det nuværende DNAlab på Statens Naturhistoriske Museum, udgangspunkt for laboratoriearbejdet. Til hvert laboratorium vil der blive tilknyttet en lokal kontaktperson til hjælp med praktiske opgaver.
Alle landets gymnasielle uddannelsesinstitutioner og har mulighed for at ansøge om at blive en af disse satellitlaboratorier. Det kræver blandt andet at skolen har mulighed for at stille et undervisningslokale til rådighed samt at der tilknyttes en kontaktlærer. Til gengæld vil hver skole få al udstyr og materialer til udførelse af real time PCR-analyser samt dækning af lønomkostninger i forbindelse med kontaktlærerens timeforbrug.
Læs hvordan du og din skole ansøger om at blive et satellitlaboratorium på www.DNApaaFORKANT.dk. Her er det også muligt at læse, hvilke kriterier projektgruppen udvælger efter.

DNA på FORKANT opretter to lokale satellitlaboratorier med udgangspunkt i undervisningsprojektet DNA & liv på Statens Naturhistoriske Museum. Foto Anders Peter Schultz, Statens Naturhistoriske Museum.

I DNA på FORKANT bliver lærere og elever involveret i forskningsarbejdet på Københavns Universitet. Gymnasierne kan være med til at udføre feltarbejde og undersøge biodiversiteten i deres lokale vandmiljø. Foto: DNA & liv

Biodiversitet – fra topforskning til undervisningspraksis

Biodiversitet og biodiversitetskrisen er lige nu øverst på mediernes og den politiske dagsorden både nationalt og globalt. Udviklingen ligner meget den vi har set på klimaområdet, nu blot for biodiversitet. Ifølge flere førende forskere inden for området, bl.a. Katherine Richardson og Carsten Rahbek, så er biodiversitetskrisen endnu mere alvorlig end klimakrisen.
Biodiversitet er et veletableret videnskabeligt fagområde på universiteterne og blev indført i formål og læreplaner for Biologi A, B og C i 2017. Med denne nye femårige indsats ”Biodiversitet – fra topforskning til undervisningspraksis” går FaDB sammen med forskere og eksperter i biodiversitet på Center for Makroøkologi, Evolution og Klima (CMEC), Københavns Universitet, om at udvikle efteruddannelseskurser og undervisningsmaterialer om biodiversitet. Og vi inviterer biologilærere i hele landet til at deltage og bidrage til projektet.

Et målrettet samarbejdsprogram
Målet med indsatsen er at overføre den aktuelle forskningsviden om biodiversitet til relevant indhold og aktiviteter i biologiundervisningen på gymnasier i hele landet. Formålet er naturligvis i sidste ende, at øge gymnasieelevers viden om biodiversitet og en forståelse af den igangværende biodiversitetskrise.
Indsatsen bygger på to hovedindsatser:
1) Udvikling og implementering af højkvalitets undervisningsmaterialer i biodiversitet, både det biologiske kernestof og de samfundsrelevante problemstillinger. Undervisningen opbygges som modulbaserede forløb til biologi på A, B og C-niveau bestående af fagtekster, cases, modeller og videoer med tilhørende forslag til undersøgelsesbaseret undervisning, fx feltarbejde, modellering og databehandling. Modulerne kan kombineres og mikses efter lærerens ønsker. Se figur 1.
2) Kompetenceløft af biologilærere i hele landet med fokus på understøttelse af praksis. Der udvikles adskillige efteruddannelsestilbud til biologilærere inden for fagområdet biodiversitet i form af efteruddannelseskurser, workshops ved Biokonferencen, samt udgivelse af to særnumre af Biofag.

Behov for sparring, medudviklere og testgymnasier
Det samlede program vil blive udviklet i et tæt, fagligt samarbejde mellem forsknings- og undervisningsverdenen. Indsatsen ledes af professor Carsten Rahbek, som er en af verdens førende forskere i biodiversitet, i tæt samarbejde med FaDBs bestyrelse. Materialer og kurser udvikles med bidrag fra forskere og eksperter fra CMEC med løbende inddragelse af gymnasielærere og tests med elever.
For at projektet kan lykkedes bedst muligt, vil der undervejs blive inviteret til at medlemmer af FaDB, kan deltage som sparring, medudviklere og testgymnasier. Vi vil i den 5-årige projektperiode derfor løbende skrive ud til jer (vores medlemmer i FaDB) for dels at orientere jer om projektet og dets materiale og dels jeres deltagelse i projektet.
Projektet starter officielt i løbet af foråret 2022. Vi glæder os til at komme i gang med samarbejdet!

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Bestilling af enzymer fra Novozymes

Kære alle

Jeg har netop fået en opdatering ang. bestilling af enzymer fra Novozymes til undervisningsbrug.Der arbejdes på at få siden op at køre igen, som har været lukket pga et sikkerhedsbrud. Meldingen er at den bør være oppe at køre medio februar.

Indtil siden er oppe igen, kan enzymerne bestilles via samplesdk@novozymes.com

Bestillingen skal foregå på engelsk.

Link til enzymliste

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar