Alt om FaDB

Foreningen

Som medlem af foreningen kan optages biologiske kandidater samt specialestuderende i biologi. Desuden kan personer, med anden relevant uddannelse, der underviser på en ungdomsuddannelse i biologi og/eller biologidelen af bioteknologi også optages i foreningen som fuldgyldige medlemmer.

Hvis du ønsker at indmelde dig i foreningen kan det gøres her.

Medlemskab af foreningen koster 450 kr. om året. Konto til indbetaling af kontingent: Danske Bank: 4317 8073619

Vi har desværre ikke mulighed for at tilbyde betalingsservice men i de fleste netbanker er det muligt at lave en fast overførsel en gang om året.

Ændringer af adresse/mail/ansættelse m.v. sendes til sekretariatet via mail: FaDB-sekretær Birthe S. Villadsen, bsv@nucleus.dk

Foreningens Facebookside kan findes her. Hvis du “liker” siden vil du automatisk få en notifikation, når der sker noget i foreningen.

Bestyrelsen

Bestyrelsen for Foreningen af Danske Biologer har til opgave at varetage medlemmernes interesser og arbejder med mange forskellige aktuelle emner. For et skoleår kan f.eks. nævnes: Høringssvar til de nye lærerplaner; samarbejde med UVM om udfærdigelse af vejledninger til de nye lærerplaner; internationalt biologisamarbejde; afholdelse af faglige kurser; deltagelse i konsortiemøder; afholdelse af regionalsekretærmøde; samarbejde om Danmarks deltagelse i den Internationale Biologi Olympiade; samarbejde med forlaget Nucleus.

Foreningens vedtægter

Nuværende bestyrelse
Opdateret efter generalforsamlingen november 2023

Formand
Christian Rix, Rødkilde Gymnasium
Hindbærhaven 4, 7120 Vejle Ø
(+45) 60207537, cr@roedkilde-gym.dk

Næstformand
Jane Burkarl, Vestfyns Gymnasium
(+45) 28686284, bu@vestfyns-gym.dk

Kasserer
Jesper Ruggaard Mebus, Sct Knuds Gymnasium,
Kaalundsvej 20, 5230 Odense M
(+45) 29618216 mebus@msn.com

Brian Oechsler-Christensen, Sorø Akademi
Zahlesvej 4, 4100 Ringsted
(+45) 42509800, bo@soroeakademi.dk

Brian Randeris, Silkeborg Gymnasium
Aabenraavej 23, 8600 Silkeborg
(+45) 28598001, br@sg.dk

Daniel Geneser Woo Shing Hai, Hjørring Gymnasium & HF
Kornelparken 84, 9310 Vodskov
(+45) 28943908, dn@hj-gym.dk

Jørgen Petersen, Kold Tekniske Gymnasium
Pjentedamsgade 39, 5000 Odense C
(+45) 61710833 jpt@koldcollege.dk

Lars Johansen, HTX Lillebælt
Bredgade 36, 5492 Vissenbjerg
(+45) 22753766, ljo@eucl.dk

Signe Klokker, Tornbjerg Gymnasium
Midskovvej 252, 5370 Mesinge
(+45) 51555173, kl@tornbjerg-gym.dk