Konsortier

Kørende konsortier

Afsluttede konsortier

Gastroscience i bioscience

Materialer udarbejdet af konsortiet:

Link

Digital fabrikation

Materialer udarbejdet af konsortiet:

Link

Portfolioskrivning som oplæg til eksamen

Materialer udarbejdet af konsortiet:

Biologi/Bioteknologi i samarbejde med matematik

Materialer udarbejdet af konsortiet:

Innovation i Biologi.

Materialer udarbejdet af konsortiet:

Beerhunter

Materialer udarbejdet af konsortiet:

Matematisk bioinformatik

Materialer udarbejdet af konsortiet:

Biologisk bioinformatik

Materialer udarbejdet af konsortiet:

Flipped classroom

Materialer udarbejdet af konsortiet:

Arktiske klimaspor

Materialer udarbejdet af konsortiet:

Hjernen og læring

Materialer udarbejdet af konsortiet:

 • Acetylcholinesterease: Et forsøg med forgiftning af acethylcholinesterase: Forsøget er udtænkt som model på hvordan kommunikationen i hjernen fungerer. Acetylcholinesterasen ekstraheres og oprenses fra rottehjerne.

Eksperimentets didaktik

Materialer udarbejdet af konsortiet:

 • Laboratoriekursus: Ved overgangen fra folkeskolen til gymnasiet møder eleverne under eksperimentelt arbejde en række kemikalier og procedurer, som kan være et sikkerhedsrisiko. Derfor har lærerne på Solrød Gymnasium udviklet et undervisningsmodul, der skal være en øjenåbner for sikkerhedsproblematikken for eleverne –  altså ikke en kedelig gennemgang af regler og forbud, men en oplevelse af hændelser, der kan blive ubehagelige, hvis man ikke er opmærksom på sikkerhed og gode arbejdsvaner.
  Der laves gruppearbejde om laboratorieadfærd, sikkerhedsbestemmelser, lokalernes indretning og giftstoffernes virkning. Derefter laves 4 lette og kortvarige forsøg, der hver tager en udvalgt sikkerhedsproblematik op: giftig kemikalie (bly), fortyndede og koncentrerede syrer (svovlsyre), problem med kogende damp, organisk opløsningsmiddel og grænseværdier (acetone). Forsøgene har arbejdsspørgsmål til sikkerhed, bortskaffelse af affald, samt oplysninger, som findes på skolens arbejdspladsbrugsanvisninger (er lovpligtige i laboratorieområdet siden 2000). Projektdagen sluttes af med en diskussionsrunde blandt eleverne. Projektet kan bruges som intro til NV og til NF på HF kurser. Det har været afprøvet på alle klasser på Solrød Gymnasium og har haft en tydelig effekt på eleverne.
 • Undervisningsbeskrivelse for Biotek A studieretningen: Filen er en undervisningsbeskrivelse for Biotek A studieretningen, som den er kørt efter på Solrød Gymnasium fra 2011-2013. Det særlige ved undervisningsbeskrivelsen er, at der er lagt meget vægt på, at hvert tema har fået tilknyttet et eller flere eksperimenter. Desværre kan vejledningerne ikke offentliggøres på hjemmesiden på grund af copy-right. Men selve undervisningsbeskrivelsen kan til et kursus om eksperimentets didaktik danne udgangspunkt for en diskussion om integration af teori og praksis/anvendelse, samt progression i eksperimentelt arbejde.
 • En prøve til NV, hvor eleverne skal tage stilling til noget eksperimentelt.
  Her er fagene biologi og kemi koblet sammen, dvs. det kan bruges til grundforløbsklasser i biotek, samt mat/fys. Det kan også bruges som introduktion til C-forløb med biotek hhv. bio-A med c-niveau kemi i studieretningen.
 • Godt eksperiment til  “eksperimentets didaktik”. Det har jeg brugt både i NV og i 1g biologi og bioteknologi. Elevernes forudsætninger er enkle: de skal vide lidt om sterilteknik og de skal vide hvordan man opbygger en rapport (henvisning til mine TIPS).

Det medicinerede menneske

Materialer udarbejdet af konsortiet:

 • Naturstof-etnobotanik: Filen er en undervisningsbeskrivelse om det nævnte emne. Det brugte undervisningsmateriale kan på grund af copy-right ikke lægges på hjemmesiden, men præsenteres på et kursus.
 • SRP formuleringer BT om medicin: Filen er tre lidt utraditionelle opgaveformuleringer, som blev brugt på Solrød Gymnasium i fagene Biotek A + Historie A. Opgaverne og baggrundsmaterialet kan blive gode indslag i et kursus, om muligt med eksterne samarbejdspartnere.
  1. Den første omhandler den lægevidenskabelig forskningsretning etnofarmakologi. I middelalderen var en af ophavspersoner for brugen af naturmedicin i befolkningen nonnen Hildegard von Bingen, som samlede sin viden i den tid – og det er stadig aktuel i dag. Opgaven blev til i samarbejde med Naturmedicinsk museum.
  2. Den anden omhandler sygdommen ergotisme, som er forårsaget af svampen meldrøje, der har været årsag til mange epidemier i historisk tid. Nye undersøgelser tyder på, at svampesygdommen med sine voldsommer kan være baggrunden for hekseprocesserne i Salem USA. Indholdstofferne i svampen førte i 1940’erne via kemiske forandringer til opdagelsen af LSD. Det Biovidenskabelig Fakultet af KU har netop ekspertise i svampesygdomme hos planter.
  3. Den sidste omhandler sårheling og biofimprobematikken. Den særlige medicinske vinkel omhandler brugen af fluelarver til rensning af inficerede sår. Arbejdet blev til i samarbejde med Center for sårheling på Bispebjerg Hospital, som ofte anvender fluelarver.
 • Forsøg med Acetylcholinesterase: Vejledning til hvordan man kan teste forskellige naturstoffers virkning på acetylcholinesterasen. Forsøget kan f.eks. kobles til ekstraktion af naturstoffer og herved test af deres virkning.