Hormonforstyrrende stoffer

Her kan du bestille undervisningskit til undersøgelse af hormonforstyrrende stoffer.

HUSK i henhold til aftale med arbejdstilsynet at indberette forsøget.

Link til indberetning (Klik herefter på biologi stx for at finde indberetninger til Genteknologiske forsøg)

Link til BESTILLING af gærstammer samt tilhørende kit.

Link til Elevvejledning og lærevejledning

Link til gratis undervisningsmateriale via iBooks (under udarbejdelse)

Link til filmklip “Fremstilling af 24 h kultur

Link til filmklip “Prøver tilsættes fortyndingsplade

Link til filmklip “Fortydningsplade

Link til filmklip “Assay plade

Link til materiale fra kurser i hormonforstyrrende stoffer

Link til maybebaby

Øvelsen er beregnet til grupper af maks 4 elever:

To af eleverne arbejder med undersøgelse af østrogene virkning og de resterende to arbejder med undersøgelse af den androgene virkning (testosteron) i deres prøver/produkter. Der er materiale nok til 8 grupper

Med i forsendelsen:
 2 stk. mikrocentrifugerør med 1000 µl positivkontrol 17β-estradiol (60 µg/l)
 2 stk. mikrocentrifugerør med 1000 µl positivkontrol testosterone (600 µg/l)
 2 stk. 1000 µl CPRG opløsning
 1 stk. mikrocentrifugerør med YES-gærstamme
 1 stk. mikrocentrifugerør med YAS-gærstamme
Bestillingen sendes KUN ud mandag og tirsdag for at undgå at forsendelsen “overnatter” hos post danmark weekenden over.
Ved bestilling uden for skoleåret eller i ferier kan der være længere levering.

HUSK INDKØB AF yderligere materialer og kemikalier som benyttes til forsøget

Pr gruppe:

Øvelse 1. Ekstraktion:
 4 stk 2 ml centrifugerør (ét centrifugerør pr. prøve)
 1 stk. 10 ml måleglas
 Pimpsten
Øvelse 2 og 3:
 Automatpipetter: 1000 µl, 200µl, 20 µl + spidser
 2 stk Brøndplade 96 brønde, flad bund pr. gruppe (en til fortynding og en plade til YES,
YAS og de ekstraherede prøver)
Kemikalier:
 99,9% ethanol
 96% ethanol
 2M svovlsyre
 YPD-Broth
Fælles:
 Vandbad (60 C)
 Isbad (ikke nødvendigt)
 Centrifuge (5000 RPM)
 Varmeskab (32 C)
 Spektrofotometer
 Kuvetter