DNApåFORKANT

LINK til hjemmeside

DNA på FORKANT er et samarbejde i mellem Foreningen af Danske Biologer og Statens Naturhistoriske Museum. Projektet tager udgangspunkt i museets populære citizen science- og undervisningsprojekt DNA & liv. Ved at etablere lokale satellitter af undervisningslaboratorier to steder i landet, rækker DNA på FORKANT ud til ungdomsuddannelser i hele Danmark og udfører fremtidens forskning med nutidens gymnasieelever.

Du kan bidrage til projektets forskningsarbejde ved at deltage i feltarbejde og senere laboratorieanalyser. Gennem feltarbejdet indsamles miljøDNA-prøver fra danske fjorde og søer. Disse prøver analyseres senere for DNAspor fra bestemte arter. Analysearbejdet foregår på projektets tre laboratorier. Læs mere her