Indmeldes i FaDB

Foreningen

Som medlem af foreningen kan optages biologiske kandidater samt specialestuderende i biologi. Desuden kan personer, med anden relevant uddannelse, der underviser på en ungdomsuddannelse i biologi og/eller biologidelen af bioteknologi også optages i foreningen som fuldgyldige medlemmer.

Hvis du ønsker at indmelde dig i foreningen kan det gøres her.

Medlemskab af foreningen koster 450 kr. om året. Konto til indbetaling af kontingent: Danske Bank: 4317 8073619

Vi har desværre ikke mulighed for at tilbyde betalingsservice men i de fleste netbanker er det muligt at lave en fast overførsel en gang om året.

Ændringer af adresse/mail/ansættelse m.v. sendes til sekretariatet via mail: FaDB-sekretær Birthe S. Villadsen, bsv@nucleus.dk

Foreningens Facebookside kan findes her. Hvis du “liker” siden vil du automatisk få en notifikation, når der sker noget i foreningen.

Du kan læse mere om foreningen her