Biokonferencen 2014 og generalforsamling i FaDB

Biokonferencen 2014 bliver afholdt 2-3 oktober 2014 på SDU i Odense.

Emnet for årets biokonference bliver økotoksikologi + oprindeligt liv og kunstigt liv.

1. Dagen – laboratoriearbejde  med fokus på økotoksikologi

2. Dagen – foredrag omkring oprindeligt liv og skabelsen af kunstigt liv

Foreningens generalforsamling bliver d. 2. oktober, sted følger. Indkomne forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14. dage før generalforsamlingen.

Mere information følger på hjemmesiden og i Biofag.

Nyd den ukendte vej Jorden som snebold ubekvem sprgml 17 2013

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *