Nyt hæfte på materialeplatformen til eksamensopgaver

Til alle jer der underviser i biologi A, og som ønsker at blive klogere på de nye eksamens opgaver, vil jeg blot gøre opmærksom på at lærerens hæfte netop er offentliggjort på materialeplatformen

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Enzymer til undervisningsbrug to nye muligheder!

Gratis via Beerzymes

ELLER:

Som mange af jer sikkert ved, er der efter næsten et års pause igen mulighed for at bestille enzymer til undervisningen igennem Novozymes. Den nye ordning fungerer ved, at man sender sin bestilling til:

samplesdk@novozymes.com.

Bestillingen skal være på engelsk, da håndteringen af ordren sker i Indien (!). Når I bestiller skal I bruge produktnavnene (ses på oversigten længere nede). Selve enzymerne leverer Novozymes gratis, men vi må forvente at der tillægges et mindre administrations og forsendelsesgebyr.

LINK TIL ENZYMLISTE

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Tak for sidst og rigtig godt nytår.

Biokonference 2018

Vi var godt 120 deltagere til biokonferencen i Odense 2018. Jeg vil på vegne af bestyrelsen takke for den store opbakning og ikke mindst for det gode humør og stemning, der var på konferencen over de to dage.

Det er naturligvis dejligt, at så mange vil deltage i arrangementet og en sand fornøjelse at blive bekræftet i, at biologer ALTID er nysgerrige og videbegærlige på nye udviklingsmuligheder inden for biologiens verden. En udvikling som skal fastholde biologi som et vigtig almendannende fag i gymnasiet.

 Kursusudbuddet i FaDB.

Vi arbejder fortsat på at gøre kurserne i FaDB skarpere og klart målrettet til, at de kan implementeres direkte i den nye gymnasiereform. Vi ser det som vores fineste opgave at sikre vore medlemmer en opdateret mulighed for efteruddannelse. Som altid er vi åbne over for forslag og gode ideer til kurser. Husk at vi som forening også kan sætte rammerne og hjælpe med det praktiske, hvis I skulle sidde med en ide og et ønske til at afholde et kursus for medlemmerne i FaDB. Vi er i planlægning af kurser i efteråret 2019 foråret 2020 klar over, at vi alle kan være tidsmæssigt presset, men vi håber alligevel, at kunne give jer et fagligt, pædagogisk og ikke mindst socialt input gennem kurserne.

Nyetableret samarbejde med biologiforbundet (biologilærer i folkeskolen)

Vi har fået etableret et samarbejde med biologiforbundet, hvor vi i fællesskab vil sætte fokus på offentlighedens forståelse af faget og heraf vigtighed. Samarbejdet skal således biddrage til, at bioscience fortsat fastholder sin naturlige status i den naturvidenskabelige fagpakke såvel i gymnasiet som i folkeskolen.

Biokonferencen 2019.

I skrivende stund arbejder vi i bestyrelsen på at planlægge årets biokonference. Den kommer højest sandsynlig til at ligge i november.

Vi er så småt begyndt, at lægge et udkast til hvilke workshops, som vi tænker at tilbyde jer. I den forbindelse vil vi rigtig gerne have input fra jer og også rigtig gerne høre fra jer, hvis I ønsker at afholde en workshop. Henvend jer til mig på mail cr@roedkilde-gym.dk

Allerede nu er flg. Workshop på tegnebrættet: NV-portfolieskrivning som forberedelse til NV-eksamen, digital kompetence i biologi med udgangspunkt i bigdata, Stamceller og diabetes laboratorieøvelse og teori til dyrkning af stamceller i gymnasiet, probiotiske bakterier i forbindelse med sundhed, Ny SRP i biologi, Skriftlig eksamen i biologi og bioteknologi efter reformen og PCR i felten.

Vi vil som sidste år være nødsaget til at sætte et max deltagerantal på, så hold jer klar ved tasterne for at sikre jer en plads på årets biokonference. Vi åbner for tilmeldingen umiddelbart før sommerferien.

Jeg vil ønske jer et rigtig godt forår.

Christian Rix

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Nyt tilbud fra undervisningsministeriet

Kom til Danmarks Læringsfestival d. 14. marts 2019, hvor der er særligt fokus på de naturvidenskabelige fag, herunder informatik. Professor og museumsdirektør Peter C. Kjærgaard vil fortælle om arbejdet med Naturvidenskabens ABC, og du kan høre mere om anvendelse af interaktive laboratoriesimulationer med bl.a. professor Guido Makransky fra Københavns Universitet. Fagkonsulent Kathrine Madsen vil sammen med konferencens keynote Leigh Ann Delyser fortælle om informatik og erfaringer med CS for All i USA, og afslutningsvis kan du høre om Danske Science Gymnasiers projekt om Computational Thinking med Steen Hoffmann, Adam Etches og Frode Peulicke.

Du kan tilmelde dig her.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Gratis samling af ingeniør tidsskrifter

Digital folder om Ingeniørernes Danmarkshistorie

Ingeniørernes Danmarkshistorie rummer alle de ingeniørtidsskrifter der er udkommet i Danmark siden 1892, og man kan fra en digital folder på adressen ida.dk/danmarkshistorie få adgang til de 325.000 sider teknologi- og samfundshistorie det drejer sig om. Fra den digitale folder kan man også hente korte inspirationsvideoer, ligesom man kan få forslag til anvendelse og udbredelse af kendskabet til Ingeniørernes Danmarkshistorie.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Willers-konkurrencen

I Willers-konkurrencen præmieres de tre bedste artikler om SRP-opgaver, der kombinerer naturvidenskab/teknologi (fx fysik, kemi, matematik eller bioteknologi) med humaniora/samfundsvidenskab (fx dansk, historie, sprog, idehistorie eller samfundsfag). Elever, der ønsker at deltage, skal indsende en populærvidenskabelig artikel (maks. 1.500 ord) om deres SRP-opgave. Der er præmier på 2.500, 1.500 og 1.000 kr. Læs mere på: http://css.au.dk/om/willers/willers-konkurrencen/.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Biokonference 15.-16. november 2018 i Odense

Formandens beretning

Jeg håber, at I alle har haft en god og helt sikkert velfortjent sommerferie, hvor der forhåbentlig har været mulighed for at komme ud og nyde den tropiske danske sommer.

Biokonference 15.-16. november 2018 i Odense

Årets biokonference afholdes i Odense efter samme koncept som sidste par år. Hvor vi hhv. er på Odense Congres Center og Tornbjerg Gymnasium. Der er ikke et samlet tema for konferencen, men i stedet vil der flere parallelle spor med workshops af varierende længde så man selv kan sammensætte sit individuelle kursusprogram. De overordnede rammer for biokonferencen kan ses herunder, men bemærk at programmet endnu ikke er helt på plads, så der kan forekomme ændringer.
Eksempler på workshops:

#2: Innovation i hverdagen
#5: Computational Thinking i biologi
#11: UVM digitale eksamensopgaver
#17: Breaking good

#21: Tips og tricks i laboratoriet
#22: Bioteknologi på HTX
#26: Biohaching PCR

Hele programmet kan ses her på hjemmesiden under kurser

Ideen med den nye biokonference er, at der skal være mere fleksibilitet for den enkelte

lærer til at sammensætte et kursusprogram som passer til denne. Vi håber at se rigtig

mange på konferencen, og at I vil tage godt i mod det nye koncept.

Pris og tilmelding: Priserne inkluderer overnatning i enkeltværelse, forplejning og

deltagelse i workshops begge dage.

FaDB medlem: 3300,00 kr. Andre: 4900,00 kr.

Pris hvis man ikke ønsker overnatning:
FaDB medlem: 2300,00 kr. Andre: 3900,00 kr.

Enkeltdage:

Torsdag den 15. Nov. 1500,- for medlemmer af FaDB og 2300,- for ikke medlemmer af FaDB

Fredag den 16. Nov. 1200,- for medlemmer af FaDB og 2000,- for ikke medlemmer af FaDB

Tilmeldingsfrist 30. oktober 2018. Tilmelding er bindende og gøres ved at udfylde skemaet på biofag.dk. Der er et maksimum deltagerantal på 90 personer. Hvor Medlemmer ved overtegning naturligvis vil have fortrinsret. Vi glæder os alle til at kunne igen at byde jer velkommen i Odense, og håber på lige så stor tilslutning som sidste år, hvor vi kunne samle godt 90 FaDB medlemmer.

Vel mødt i Odense den 15.-16. november

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Biokonference 2018

Biokonferencen
Inden længe vil det foreløbige program kunne offentliggøres her på www.biofag.dk.
Men allerede nu er følgende workshop på plads:

Innovation i biologi (praktiske eksempler)
Innovation og eksperimentelt arbejde
Matematik og Biologi
Bevægelse med Biologi
Tips og tricks i laboratoriet
Bioteknologi på HTX
PCR muligheder (biohacking)

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Stor satsning fra Novo Nordisk Fonden

Kære alle. Stor satsning som måske har jeres interesse.
Nemlig om I er opmærksom på Novo Nordisk Fondens støtte til naturvidenskabelig uddannelse og formidling. Fondens nye opslag om uddeling af op til 100 millioner kroner til området kan ses på Novo Nordisk Fondens hjemmeside: http://novonordiskfonden.dk/da/uddannelse – husk at klikke videre til ’Gå til opslag’, hvor der står flere detaljer.
Der kan søges støtte til
– projektbevillinger på DKK 100.000 – 5.000.000 til projekter af op til 4 års varighed
– projektbevillinger på DKK 5.000.000 – 20.000.0000 til projekter af 2-6 års varighed
Novo Nordisk Fonden holder informationsmøder om opslagene i København den 7. juni, Aarhus den 11. juni og Odense den 12. juni. Tilmelding foregår via ovenstående link.
– Facebook DK: https://www.facebook.com/novonordiskfonden/posts/1667784409944154
– Facebook INT: https://www.facebook.com/novonordiskfoundation/posts/249439785622889
– LinkedIn: https://www.linkedin.com/…/urn:li:activity:6402057564628021…
– Twitter: https://twitter.com/novonordiskfo…/status/996293766792318976

Flyer NUF opslag

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Biokonferencen 20.-21. Nov 2017 i Århus

Foreløbigt program for årets biokonference 2017

Som I kan se er der stor fokus på implementering og udvikling i forbindelse med reformen. Vi holder fast i den samme struktur fra sidste år med flere workshops. Fokus for de enkelte workshops er, at de skal være konkrete og direkte anvendeligt i relation til undervisning i biologi og bioteknologi samt NF og NV efter reformen

NYT Tiltag til årets biokonference.

Biomesse 2017

I forbindelse med biokonferencen 2017 har vi som noget nyt planlagt en særlig biomesse.

På biomessen vil der være flere bemandede stande i åbent lokale, hvor man kan cirkulere rundt og snuse og komme i dialog imens der er kaffe/the og kage i lokalet.

Der vil være stande fra bla.:

Skolebutikken, Frederiksen, Edvotek, Gyldendal, Scandidact, Systime, Nucleus, Youbio, Fjord og Bælt, Naturama, Randers regnskov, Naturhistorisk Museum, Astra mfl.

Sideløbende hermed kører der 3 miniworkshop hvor der vises særligt forsøgsopsætning fra bla. Frederiksen og Skolebutikken.

Biokonference 2017 til biofag - Program med 4 workshops

Posted in Uncategorized | Leave a comment