Hormonforstyrrende stoffer

Her kan du bestille undervisningskit til undersøgelse af hormonforstyrrende stoffer.

HUSK i henhold til aftale med arbejdstilsynetat at indberette forsøget.

Link til indberetning (Navn: Yeast Screen i bilag 2)

Link til bestilling af gærstammer samt tilhørende kit.

Link til Elevvejledning og lærevejledning

Link til gratis undervisningsmateriale via iBooks

Link til filmklip “Fremstilling af 24 h kultur

Link til filmklip “Prøver tilsættes fortyndingsplade

Link til filmklip “Fortydningsplade

Link til filmklip “Assay plade

Link til materiale fra kurser i hormonforstyrrende stoffer

Link til maybebaby

Øvelsen er beregnet til grupper af mindst 4 elever:

To af eleverne arbejder med undersøgelse af østrogene virkning og de resterende to arbejder med undersøgelse af den androgene virkning (testosteron) i deres prøver/produkter. Der er materiale nok til 8 grupper

Med i forsendelsen:
 2 stk. mikrocentrifugerør med 1000 µl positivkontrol 17β-estradiol (60 µg/l)
 2 stk. mikrocentrifugerør med 1000 µl positivkontrol testosterone (600 µg/l)
 2 stk. 1000 µl CPRG opløsning
 1 stk. mikrocentrifugerør med YES-gærstamme
 1 stk. mikrocentrifugerør med YAS-gærstamme
Bestillingen sendes KUN ud mandag og tirsdag for at undgå at forsendelsen “overnatter” hos post danmark weekenden over.
Ved bestilling uden for skoleåret eller i ferier kan der være længere levering.

HUSK INDKØB AF yderligere materialer og kemikalier som benyttes til forsøget

Pr gruppe:

Øvelse 1. Ekstraktion:
 4 stk 15 ml centrifugerør (ét centrifugerør pr. prøve)
 1 stk. 10 ml måleglas
 Pimpsten
Øvelse 2 og 3:
 Automatpipetter: 1000 µl, 200µl, 20 µl + spidser
 2 stk Brøndplade 96 brønde, flad bund pr. gruppe (en til fortynding og en plade til YES,
YAS og de ekstraherede prøver)
Kemikalier:
 99,9% ethanol
 96% ethanol
 2M svovlsyre
 YPD-Broth
Fælles:
 Vandbad (60 C)
 Isbad (ikke nødvendigt)
 Centrifuge (5000 RPM)
 Varmeskab (32 C)
 Spektrofotometer
 Kuvetter