FaDB kurser

For yderligere information og tilmelding klik på overskriften.

For alle kursers vedkommende gælder det, med mindre andet er angivet, at der er et maksimalt antal pladser på kurset og pladserne tildeles efter først til mølle princippet i forhold til tilmeldingsdato. Der vil normalt ikke blive lukket for tilmeldinger da efterfølgende tilmeldinger vil blive ført på en prioriteret venteliste.

Efteruddannelse

Forår 2023

Efterår 2022

Under udarbejdelse i 2022-2023

  • Rejsekursus USA: NABT (2023 Professional Development Conference November 2 – 5, 2023 Baltimore Marriott Waterfront) Baltimore, MD
   • https://nabt.org/Events-Future-Conferences
  • 2 stk. Biodiversitet august 2023
  • Strøm på mennesket
  • Mikrobiologi i praksis
  • Søvnens biologi
  • Bioinformatik – online
  • PCR og bioinformatik
  • Dato udmeldes snarest Kursus i PCR-teknikse liste over tilmeldte
  • Immunologi
  • Økologi i lab og i felten
  • 2-3 stk Eksperimentel genteknologi

Under udarbejdelse i 2023-2024

  • Rejsekursus Grønland

Tidligere kurser

Forår 2023

Efterår 2022

Forår 2022

Efterår 2021

Forår 2021

Efterår 2020

Efterår 2020

Forår 2020

Efterår 2019

Forår 2019

Efterår 2018

Forår 2018

Efterår 2017

Forår 2017

Efterår 2016

Forår 2016

Kurser i 2015

Efterår

Forår

Tidligere kurser

Kurser i 2015

Kurser i 2014

Kurser i 2013

Kurser i 2012