Undervisningsmateriale om forsøgsdyr

http://3rcenter.dk/forsoegsdyr/undervisningsmateriale-om-forsoegsdyr/

Undervisningsmateriale Program - miniseminar i Århus og Lyngby

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Novo nordisk fondens gymnasielærerpris

Gymnasielærerpris flyer 2016

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Nye tiltag i FaDB

Vi arbejder i foreningen fortsat på at forbedre vores koncept i forhold til udvikling af faget. Udbud og udvikling af kurser er en vigtig platform til dette, da det netop er gennem en sparring mellem biologikolleger, at biologifaget udvikles. For at få flere af de mange stærke og yderst kompetente kolleger i spil, vil vi som et af vore tiltag ændre konceptet bag biokonferencen. Biokonferencen i 2016 ændres fra et overordnet tema til flere workshops. Indholdet vil på den måde ikke nødvendigvis lægge sig op ad ét tema. Biokonferencens nye koncept skal give vore medlemmer en nem mulighed for, at vise små som store projekter frem for andre. Vi ønsker med dette nye koncept at stille en platform til rådighed, hvor man frit kan udbyde og afholde en workshop med et biologisk tema. Eksempelvis vil der kunne afholdes workshop med temaet skriftlighed og eksamensopgaver og andre workshops i små som store biologiske eksperimenter. Ideen og tanken er, at vi får så mange af alle de gode ideer og tanker spredt ud til så mange som muligt. Der vil komme mere information om hele konceptet inden for nærmeste fremtid, så der vil være mulighed for at planlægge og tilrettelægge dagene omkring biokonferencen. Informationen vil komme på hjemmesiden www.biofag.dk og på vores facebookside FaDB – biofag. Det direkte link til facebooksiden kan findes på hjemmesiden. På konsortiesiden har vi fået bevilliget udviklingsmidler til et konsortium med titlen innovativ ølbrygning, hvor udviklingsgruppen allerede er godt i gang. De nye konsortier og deres udviklingsfokus er endnu ikke slået op, men når de kommer, og hvis udviklingsarbejde har jeres interesse, vil vi på det kraftigste opfordre jer til at melde jer på banen. Også her vil I nemt kunne finde mere information om dette her i bladet og på vores hjemmeside samt facebookside.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Husk tilmelding til biokonferencen 2015!

Biokonferencen 2015 nærmer sig og der er stadig ledige pladser. Sidste tilmeldingsfrist er fredag d. 4. september 2015. Læs mere om årets biokonference og tilmeld dig her.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Ny biologi-redaktør søges til EMU.dk

Jørgen Wilhelmsen er efter mange års tro tjeneste gået på pension, og vi søger derfor en ny biologi-redaktør på EMU.dk. Styregruppen for EMU.dk søger gode biologilærere, der brænder for deres fag, og for at formidle didaktik og nyheder inden for biologi.

Opslaget kan ses hér:  http://www.emu.dk/modul/opslag-fagredakt%C3%B8r-til-biologi

På vegne af styregruppen for EMU.dk

Posted in Uncategorized | Leave a comment

NNF Gymnasielærerprisen

NNF Gymnasielærerpris 2015

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Jubilæumsudvalget i arbejde

foto

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Biologi A adgangsgivende til bl.a. biologi, medicin og dyrlæge

Biologi A adgangsgivende

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Der kæmpes hårdt for biologi i FaDB

Svækkelse af naturvidenskab på stx

Posted in Uncategorized | Leave a comment

FaDB kurser har afholdt planlægningsmøde på Mols 26. og 27. nov.

foto (38)

På mødet har vi planlagt kurser for de næste par år. Ud over de allerede annonceret kurser har vi planlagt følgende nye kurser. Listen er med forbehold for ændringer.

Ny kurser i foråret 2015

  1. Hjernen og læring
  2. Det medicineret menneske og eksperimentets didaktik
  3. Hormonforstyrrende stoffer

Kurser 2015 efterår

  1. Vandløbsøkologi
  2. Eksperimentel genteknologi 3
  3. Genetisk diversitet
  4. Arktis i forandring
  5. Eksperimentel genteknologi
  6. Hormonforstyrrende stoffer
  7. Genetisk diversitet
  8. Mælk og gær

Kurser 2016 forår

  1. Forsøg i forbindelse med ølbrygning
  2. Ølbrygning og fermentering i Belgien
  3. Bioinformatik og fylogeni
  4. Genteknologi Brush Up
  5. Plantefysiologi
  6. Chokolade
  7. Nationalpark Thy

Kurser 2016 efterår

  1. Epigenetik
  2. Kuldens fysiologi/arktiske klimaspor
  3. Resistens i svinebrug
  4. Parafume
  5. Rejsekursus Galapagos/Mekong Vietnam/Svaldbard
Posted in Uncategorized | Leave a comment