KLÆD DINE ELEVER PÅ TIL STOCKHOLM JUNIOR WATER PRIZE

Lærerkursus: Jylland d. 17/9 og Sjælland d. 30/9

Kom og få nye faglige input med inspirerende forelæsninger og gennemgang af øvelser til brug i undervisningen af førende forskere inden for vandteknologi fra DTU Miljø.

Lærerkurserne vil tage udgangspunkt i undervisningsmateriale udviklet af DTU Miljø, der omhandler de udfordringer, samfundet står overfor i håndteringen af vand. Efter brug af undervisningsmaterialet er eleverne klædt på til at indsende et projekt til Unge Forskere og være med i kampen om det bedste vandrelateret projekt, som kan kvalificere dem til den internationale konkurrence, Stockholm Junior Water Prize.

TILMELD DIG HER (senest den 23. august)

Læs mere om Stockholm Junior Water Prize HER.

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Biologilærerdag på Aarhus Universitet

Institut for Bioscience inviterer ca. en gang om året til biologilærerdag på Aarhus Universitet. Biologilærerdagen er et fagligt dagsarrangement, der henvender sig til undervisere ved de gymnasiale uddannelsesinstitutioner.

Biologilærerdagen afholdes næste gang fredag den 25. oktober 2019 fra kl. 09:30 til kl. 17:00 (cirka tider) i universitetsparken, Aarhus Universitet. Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig, da dagen er inkl. forplejning. Se mere på http://bios.au.dk/uddannelse/til-gymnasier-og-folkeskolen/biologilaererdag-for-gymnasier/

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Biokonference 14.-15. nov 2019 i Odense

Årets biokonference afholdes i Odense efter samme koncept som sidste par år. Hvor vi hhv. er på Odense Congres Center og Tornbjerg Gymnasium. Der er ikke et samlet tema for konferencen, men i stedet vil der flere parallelle spor med workshops af varierende længde så man selv kan sammensætte sit individuelle kursusprogram. De overordnede rammer for biokonferencen kan ses herunder, men bemærk at programmet endnu ikke er helt på plads, så der kan forekomme ændringer.
Eksempler på workshops:
Dataanalyse som grundlag for kræftbehandling og udvikling af præcisionsmedicin
CFU
Virtuelle laboratorium Diabetes Biotech academy
Eksperimenter i Mikrobiologi
Eksperimenter under teamet diabetes
Tips og triks i laboratoriet
Mål på dyret.
Skriftligeksamen i biologi og bioteknologi
Lærebøger i en digital tidsalder

Hele programmet kan ses ses hjemmesiden www.biofag.dk
Ideen med den nye biokonference er at der skal være mere fleksibilitet for den enkelte
lærer til at sammensætte et kursusprogram som passer til denne. Vi håber at se rigtig
mange på konferencen, og at I vil tage godt i mod det nye koncept. Program med information om de enkelte workshops findes på www.biofag.dk
Pris og tilmelding: Priserne inkluderer overnatning i enkeltværelse, forplejning og
deltagelse i workshops begge dage.
FaDB medlem: 3300,00 kr. Andre: 4900,00 kr.
Pris hvis man ikke ønsker overnatning:
FaDB medlem: 2300,00 kr. Andre: 3900,00 kr.
Enkeltdage:
Torsdag den 14. Nov. 1500,- for medlemmer af FaDB og 2300,- for ikke medlemmer af FaDB
Fredag den 15. Nov. 1200,- for medlemmer af FaDB og 2000,- for ikke medlemmer af FaDB
Tilmeldingsfrist 28. oktober 2019. Tilmelding er bindende og gøres ved at nedenståenden skemaet. Der er et maksimum deltagerantal på 100 personer. Hvor Medlemmer ved overtegning naturligvis vil have fortrinsret. Vi glæder os alle til at kunne igen at byde jer velkommen i Odense, og håber på lige så stor tilslutning som sidste år, hvor vi kunne samle godt 100 FaDB medlemmer.

Vel mødet i Odense den 14.-15. november

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Gratis adgang til 2020 i Labsters virtuelle lab.

Styrelsen for It og Læring har sendt vedlagte breve om gratis adgang til en række af Labsters virtuelle laboratoriesimulationer til alle grundskoler og udbydere af ungdomsuddannelser.

Link

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Nyt hæfte på materialeplatformen til eksamensopgaver

Til alle jer der underviser i biologi A, og som ønsker at blive klogere på de nye eksamens opgaver, vil jeg blot gøre opmærksom på at lærerens hæfte netop er offentliggjort på materialeplatformen

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Enzymer til undervisningsbrug to nye muligheder!

Gratis via Beerzymes

ELLER:

Som mange af jer sikkert ved, er der efter næsten et års pause igen mulighed for at bestille enzymer til undervisningen igennem Novozymes. Den nye ordning fungerer ved, at man sender sin bestilling til:

samplesdk@novozymes.com.

Bestillingen skal være på engelsk, da håndteringen af ordren sker i Indien (!). Når I bestiller skal I bruge produktnavnene (ses på oversigten længere nede). Selve enzymerne leverer Novozymes gratis, men vi må forvente at der tillægges et mindre administrations og forsendelsesgebyr.

LINK TIL ENZYMLISTE

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Tak for sidst og rigtig godt nytår.

Biokonference 2018

Vi var godt 120 deltagere til biokonferencen i Odense 2018. Jeg vil på vegne af bestyrelsen takke for den store opbakning og ikke mindst for det gode humør og stemning, der var på konferencen over de to dage.

Det er naturligvis dejligt, at så mange vil deltage i arrangementet og en sand fornøjelse at blive bekræftet i, at biologer ALTID er nysgerrige og videbegærlige på nye udviklingsmuligheder inden for biologiens verden. En udvikling som skal fastholde biologi som et vigtig almendannende fag i gymnasiet.

 Kursusudbuddet i FaDB.

Vi arbejder fortsat på at gøre kurserne i FaDB skarpere og klart målrettet til, at de kan implementeres direkte i den nye gymnasiereform. Vi ser det som vores fineste opgave at sikre vore medlemmer en opdateret mulighed for efteruddannelse. Som altid er vi åbne over for forslag og gode ideer til kurser. Husk at vi som forening også kan sætte rammerne og hjælpe med det praktiske, hvis I skulle sidde med en ide og et ønske til at afholde et kursus for medlemmerne i FaDB. Vi er i planlægning af kurser i efteråret 2019 foråret 2020 klar over, at vi alle kan være tidsmæssigt presset, men vi håber alligevel, at kunne give jer et fagligt, pædagogisk og ikke mindst socialt input gennem kurserne.

Nyetableret samarbejde med biologiforbundet (biologilærer i folkeskolen)

Vi har fået etableret et samarbejde med biologiforbundet, hvor vi i fællesskab vil sætte fokus på offentlighedens forståelse af faget og heraf vigtighed. Samarbejdet skal således biddrage til, at bioscience fortsat fastholder sin naturlige status i den naturvidenskabelige fagpakke såvel i gymnasiet som i folkeskolen.

Biokonferencen 2019.

I skrivende stund arbejder vi i bestyrelsen på at planlægge årets biokonference. Den kommer højest sandsynlig til at ligge i november.

Vi er så småt begyndt, at lægge et udkast til hvilke workshops, som vi tænker at tilbyde jer. I den forbindelse vil vi rigtig gerne have input fra jer og også rigtig gerne høre fra jer, hvis I ønsker at afholde en workshop. Henvend jer til mig på mail cr@roedkilde-gym.dk

Allerede nu er flg. Workshop på tegnebrættet: NV-portfolieskrivning som forberedelse til NV-eksamen, digital kompetence i biologi med udgangspunkt i bigdata, Stamceller og diabetes laboratorieøvelse og teori til dyrkning af stamceller i gymnasiet, probiotiske bakterier i forbindelse med sundhed, Ny SRP i biologi, Skriftlig eksamen i biologi og bioteknologi efter reformen og PCR i felten.

Vi vil som sidste år være nødsaget til at sætte et max deltagerantal på, så hold jer klar ved tasterne for at sikre jer en plads på årets biokonference. Vi åbner for tilmeldingen umiddelbart før sommerferien.

Jeg vil ønske jer et rigtig godt forår.

Christian Rix

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Nyt tilbud fra undervisningsministeriet

Kom til Danmarks Læringsfestival d. 14. marts 2019, hvor der er særligt fokus på de naturvidenskabelige fag, herunder informatik. Professor og museumsdirektør Peter C. Kjærgaard vil fortælle om arbejdet med Naturvidenskabens ABC, og du kan høre mere om anvendelse af interaktive laboratoriesimulationer med bl.a. professor Guido Makransky fra Københavns Universitet. Fagkonsulent Kathrine Madsen vil sammen med konferencens keynote Leigh Ann Delyser fortælle om informatik og erfaringer med CS for All i USA, og afslutningsvis kan du høre om Danske Science Gymnasiers projekt om Computational Thinking med Steen Hoffmann, Adam Etches og Frode Peulicke.

Du kan tilmelde dig her.

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Gratis samling af ingeniør tidsskrifter

Digital folder om Ingeniørernes Danmarkshistorie

Ingeniørernes Danmarkshistorie rummer alle de ingeniørtidsskrifter der er udkommet i Danmark siden 1892, og man kan fra en digital folder på adressen ida.dk/danmarkshistorie få adgang til de 325.000 sider teknologi- og samfundshistorie det drejer sig om. Fra den digitale folder kan man også hente korte inspirationsvideoer, ligesom man kan få forslag til anvendelse og udbredelse af kendskabet til Ingeniørernes Danmarkshistorie.

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Willers-konkurrencen

I Willers-konkurrencen præmieres de tre bedste artikler om SRP-opgaver, der kombinerer naturvidenskab/teknologi (fx fysik, kemi, matematik eller bioteknologi) med humaniora/samfundsvidenskab (fx dansk, historie, sprog, idehistorie eller samfundsfag). Elever, der ønsker at deltage, skal indsende en populærvidenskabelig artikel (maks. 1.500 ord) om deres SRP-opgave. Der er præmier på 2.500, 1.500 og 1.000 kr. Læs mere på: http://css.au.dk/om/willers/willers-konkurrencen/.

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar