Biofag

Biofag er Foreningen af danske Biologers medlemsblad. Det udkommer med flere numre om året, hvoraf nogle er temanumre. Redaktionen modtager gerne indlæg til Biofag. Indlæg sendes pr. mail til redaktionen som vedhæftet fil i Word.

Bladets adresse: Nucleus Aps. Lundingsgade 33, 8000 Århus C, Tlf. 86190455.

Redaktør
Jesper Mebus
Kaalundsvej 20, 5230 Odense M
Tlf.: 29618216,  biofag@gmail.com

Hvis du er medlem af foreningen har du adgang til et elektronisk arkiv her.

Arkivet og en række andre ting på hjemmesiden vil fremadrettet blive beskyttet af et kodeord. Kodeordet skiftes en gang om året. Det gældende kodeord kan findes i årets januarnummer af Biofag.