Generalforsamling i FaDB

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning
4. Beretning fra Nucleus ApS
5. Fremlæggelse af regnskab for 2011 til godkendelse
6. Budget for 2013, herunder fastsættelse af kontingent
7. Behandling af indkomne forslag
8. Valg til bestyrelsen
9. Valg af revisorer til FaDB og FaDB-kurser
10. Eventuelt

Følgende er på valg
Jane Burkarl
Ole Kunnerup
Svend Erik Nielsen

De er alle ville til at modtage genvalg

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *